Điều chỉnh cấu trúc quản trị nội bộ

Thứ năm, 18 Tháng 5, 2017 | Cập nhật bởi : Ngoc Anh | Danh mục : Tin tức nội bộ

Ngày 18/05/2017, Tại văn phòng Tập đoàn Mai Linh đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch HĐQT cho các trưởng, phó ban trong Tập đoàn. Theo quyết định, kể từ ngày 01/06/2017 Tập đoàn Mai Linh điều chỉnh cấu trúc quản trị nội bộ như sau:
Ban Tổng điều hành vận tải quản lý điều hành trực tiếp đối với các đơn vị vận tải xuyên suốt hệ thống.

Các Ban chức năng văn phòng Tập đoàn thực hiện vai trò quản lý trực tiếp tại Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh và quản lý xuyên suốt hệ thống tất cả các đơn vị thành viên (công ty/chi nhánh) không thông qua miền, hệ thống các đơn vị chức năng Tập đoàn thành 05 nhóm chính bao gồm: Tài chính; Kinh doanh; Vận hành; Kỹ thuật – Bảo dưỡng sửa chữa; Nội vụ. Trong đó bao gồm 20 Ban chức năng.

- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp phụ trách – chỉ đạo 06 Ban chức năng: Ban Kiểm soát rủi ro, Ban CNTT, Ban Truyền thông, Ban Quan hệ cộng đồng, Ban Nghiên cứu & Phát Triển và Ban Mua sắm. Tổng điều hành Vận tải – Ban Tổng giám đốc MLG phụ trách chỉ đạo 14 Ban chức năng còn lại: Ban Kinh doanh tiếp thị, Ban Hợp tác kinh doanh, Trung tâm MCC, Ban Tài chính, Ban Kế toán, Ban Kỹ thuật, Ban Kiểm soát nội bộ, Ban Pháp chế, Ban Hành chính, Ban Nhân sự, Ban Y tế, Ban Quản lý chất lượng, Ban Vận tải và Ban An toàn.

- Hủy bỏ cấu trúc tổ chức các Miền hiện nay. Đối với các công ty miền tổ chức lại mô hình cấu trúc như 01 thành viên độc lập, thống nhất cấu trúc và tên gọi như các công ty/chi nhánh trực thuộc MLG trong công tác quản trị nội bộ hệ thống, gồm 05 đầu mối chức năng, cụ thể: Kinh doanh; Tài chính kế toán; Kỹ thuật và BDSC; Vận hành; Nội vụ.

Chủ tịch HĐQT trao quyết định cho các trưởng ban

Gửi bình luận