Bản tin nội bộ

13

Tháng 11, 2018

Tuyên bố về Quyền riêng tư của Mai Linh Corporation

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của Mai Linh Corporation được điều hành và duy trì bởi Phòng Marketing online là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

19

Tháng 12, 2017

Thông báo về việc chuyển khoản bù tiền khuyến mãi cho Quý đối tác Mai Linh Bike

Thông báo chính thức về việc chuyển khoản bù tiền khuyến mãi cho Quý đối tác Mai Linh Bike