TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG QUÝ I/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Bến …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2024

NHÂN VIÊN LÁI XE TẠI TP.HỒ …

( 1000 người )Hết hạn : 30/04/2024

Chuyên viên Thiết kế

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Đắk Nông

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Gia Lai

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Bình Định

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Bắc Kạn

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Lạng Sơn

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Phú Thọ

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Nhân viên Kỹ thuật Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Trưởng phòng Vận hành Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Trưởng phòng Nội vụ Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Phó Giám đốc Mai Linh Cà …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Đà Nẵng

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Huế

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Trưởng phòng Marketing

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Nhân viên tư vấn HTKD

( 1 người )Hết hạn : 29/02/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Đà …

( 1 người )Hết hạn : 15/03/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Phú …

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Đà …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2023

Kế toán trưởng Mai Linh Phan …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2023

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ VẬN HÀNH …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2023

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2023

Trưởng phòng Kỹ thuật Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2023

Chuyên viên Marketing

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2023

Chuyên viên Phân tích thiết kế

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2023

Giám đốc Mai Linh Hòa Bình

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2023

Nhân viên Kinh doanh Quầy sân …

( 4 người )Hết hạn : 30/09/2023

Chuyên viên Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2023

Kế toán trưởng Mai Linh Hội …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2023

Kế toán trưởng Mai Linh Đà …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2023

Giám đốc Mai Linh Hưng Yên

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2023

Giám đốc Mai Linh Phú Thọ

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2023

Kế toán trưởng Mai Linh An …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2023

Giám đốc Mai Linh Hội An

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2023

Giám đốc Mai Linh Kiên Giang

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2023

Chuyên Viên Tài Chính Dự Án

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2023

Chuyên viên Quản trị hệ thống …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2023

Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2023

Trưởng phòng Vận tải chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2023

Phụ trách Nội vụ chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2023

Kế toán trưởng chi nhánh Bình …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2023

Giám đốc Chi nhánh Bình Phước

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2023

Nhân Viên Điều Hành Điểm

( 10 người )Hết hạn : 07/03/2023

Nhân Viên Văn Thư Lưu Trữ

( 1 người )Hết hạn : 07/03/2023

Phó Phòng Hành Chính

( 1 người )Hết hạn : 07/03/2023

Kế toán trưởng Chi nhánh Bến …

( 1 người )Hết hạn : 27/01/2023

Kế toán thanh toán

( 2 người )Hết hạn : 30/09/2022

Nhân viên Tổng đài

( 20 người )Hết hạn : 30/09/2022

Nhân viên thủ kho - văn …

( 2 người )Hết hạn : 17/06/2022

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

( 1 người )Hết hạn : 15/06/2022

NHÂN VIÊN LÁI XE TAXI

( 1000 người )Hết hạn : 31/12/2022

Trưởng phòng Vận hành

( 1 người )Hết hạn : 20/05/2022

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

( 2 người )Hết hạn : 25/04/2022

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG …

( 1 người )Hết hạn : 25/04/2022

KẾ TOÁN KHO/CÔNG NỢ

( 1 người )Hết hạn : 25/04/2022

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

( 1 người )Hết hạn : 25/04/2022

PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU …

( 1 người )Hết hạn : 25/04/2022

PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH SẢN PHẨM

( 1 người )Hết hạn : 25/04/2022

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

( 2 người )Hết hạn : 25/04/2022

Phó phòng Tuyển dụng

( 1 người )Hết hạn : 24/04/2022

Kế toán trưởng chi nhánh Long …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2022

Chuyên viên Tuyển dụng

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2022

Chuyên viên Phát triển điểm tiếp …

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2022

Nhân viên tổng hợp điểm tiếp …

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2022

Chuyên viên tư vấn

( 2 người )Hết hạn : 31/01/2022

Chuyên viên quay-dựng phim

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2022

Chuyên viên Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2022

Chuyên viên C&B

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2021

Phó phòng nghiên cứu và phát …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2021

Phó phòng phụ trách sản phẩm

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2021

Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2021

Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng Nội vụ chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng nội vụ chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Giám đốc chi nhánh Phan Rang

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Kế toán trưởng chi nhánh Sơn …

( 3 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng Ban Công Nghệ Thông Tin

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng chiến lược công nghệ …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng phát triển sản phẩm …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Chuyên viên vận hành quảng cáo

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Chuyên viên quản lý thanh toán …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Chuyên viên C&B (tiền lương và …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Nhân viên kinh doanh

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2021

Trưởng phòng Kinh doanh Logistics

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2021

Chuyên viên Marketing Sản phẩm

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên Marketing Thương hiệu

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên tư vấn

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên Quản lý thanh toán …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên Tuyển dụng

( 1 người )Hết hạn : 15/07/2021

Kế toán trưởng chi nhánh Bình …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Phó giám đốc phụ trách nghiệp …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên quản trị dữ liệu

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Giám đốc Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Chuyên Viên Quản Trị Chất Lượng …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Giám đốc Phát triển khách hàng

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Hành chính-Nhân sự chi …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Kế toán trưởng chi nhánh Bình …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh Bảo hiểm …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Kế toán tổng hợp chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Điều hành điểm

( 20 người )Hết hạn : 30/06/2021

Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Thị …

( 1 người )Hết hạn : 22/04/2021

Thực Tập Sinh Phát Triển Khách …

( 2 người )Hết hạn : 22/04/2021

Thực Tập Sinh Phát Triển Đối …

( 2 người )Hết hạn : 22/04/2021

Giám Đốc Phát Triển Khách Hàng

( 1 người )Hết hạn : 31/05/2021

Chuyên Viên Tín Dụng Và Đầu …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2021

Chuyên Viên Partnership

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2021

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2021

Chuyên Viên Quản Trị Chất Lượng …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bảo Hiểm …

( 67 người )Hết hạn : 28/02/2021

Thực tập sinh Logistics

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Quản trị Dữ liệu …

( 1 người )Hết hạn : 28/03/2021

Thành viên Dự án Logistics

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên Viên IT Help Desk

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Lập trình JAVA

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Lập trình DOTNET

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Nghiệp vụ Vận tải

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Product Marketing Leader

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Content Marketing Team Leader

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Quản lý Hệ thống …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Tổng Hợp

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên C&B (Tiền lương và …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống …

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2021

Chuyên Viên Tài Chính

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2021

Chuyên Viên C&B (Tiền Lương Và …

( 2 người )Hết hạn : 31/01/2021

Chuyên viên Marketing thương hiệu

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên viên Marketing sản phẩm

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Nhóm Phát Triển Nghiệp Vụ

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Giám Đốc Phụ Trách Nghiệp …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên viên quay-dựng phim

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

UI/UX Designer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Backend Developer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Senior Android Developer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Senior iOS Developer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Project Manager

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Data Engineer/ Data Science/ Cloud Engineer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Bắc …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Bộ Phận Quản Lý An …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Giám Đốc Dự Án Logistic

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Tây …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Tổng đài taxi toàn quốc 1055