THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chuyên viên pháp chế

( 01 người )Hết hạn : 01/06/2017

Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên Lái xe taxi

( 3000 người )Hết hạn : 01/06/2017

Thợ đồng

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Phụ trách kinh doanh chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Trưởng Phòng Nội vụ Chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ