THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Đối tác Mai Linh Bike

( 10000 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Lái xe taxi / …

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Thanh tra giám sát

( 05 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Điều hành điểm kinh …

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2018

Cán bộ Đội phó/ Kỹ thuật …

( 07 người )Hết hạn : 31/12/2018

Cán bộ Đội trưởng/ điều hành …

( 05 người )Hết hạn : 31/12/2018

Đăng ký nhận tin

Liên hệ