TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG QUÝ III/2021

Chuyên viên quay-dựng phim

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2022

Chuyên viên Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2022

Chuyên viên C&B

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2021

Phó phòng nghiên cứu và phát …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2021

Phó phòng phụ trách sản phẩm

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2021

Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2021

Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng Nội vụ chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng nội vụ chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Giám đốc chi nhánh Phan Rang

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Kế toán trưởng chi nhánh Sơn …

( 3 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng Ban Công Nghệ Thông Tin

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng chiến lược công nghệ …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Trưởng phòng phát triển sản phẩm …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2021

Chuyên viên vận hành quảng cáo

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Chuyên viên quản lý thanh toán …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Chuyên viên C&B (tiền lương và …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Nhân viên kinh doanh

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2021

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2021

Trưởng phòng Kinh doanh Logistics

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2021

Chuyên viên Marketing Sản phẩm

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên Marketing Thương hiệu

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên tư vấn

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên Quản lý thanh toán …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên Tuyển dụng

( 1 người )Hết hạn : 15/07/2021

Kế toán trưởng chi nhánh Bình …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Phó giám đốc phụ trách nghiệp …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Chuyên viên quản trị dữ liệu

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2021

Giám đốc Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Chuyên Viên Quản Trị Chất Lượng …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Giám đốc Phát triển khách hàng

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Hành chính-Nhân sự chi …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Kế toán trưởng chi nhánh Bình …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kinh doanh Bảo hiểm …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Kế toán tổng hợp chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2021

Nhân viên Điều hành điểm

( 20 người )Hết hạn : 30/06/2021

Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Thị …

( 1 người )Hết hạn : 22/04/2021

Thực Tập Sinh Phát Triển Khách …

( 2 người )Hết hạn : 22/04/2021

Thực Tập Sinh Phát Triển Đối …

( 2 người )Hết hạn : 22/04/2021

Giám Đốc Phát Triển Khách Hàng

( 1 người )Hết hạn : 31/05/2021

Chuyên Viên Tín Dụng Và Đầu …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2021

Chuyên Viên Partnership

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2021

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2021

Chuyên Viên Quản Trị Chất Lượng …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bảo Hiểm …

( 67 người )Hết hạn : 28/02/2021

Thực tập sinh Logistics

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Quản trị Dữ liệu …

( 1 người )Hết hạn : 28/03/2021

Thành viên Dự án Logistics

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên Viên IT Help Desk

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Lập trình JAVA

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Lập trình DOTNET

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Nghiệp vụ Vận tải

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Product Marketing Leader

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Content Marketing Team Leader

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Quản lý Hệ thống …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên Tổng Hợp

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên viên C&B (Tiền lương và …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2021

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống …

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2021

Chuyên Viên Tài Chính

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2021

Chuyên Viên C&B (Tiền Lương Và …

( 2 người )Hết hạn : 31/01/2021

Chuyên viên Marketing thương hiệu

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên viên Marketing sản phẩm

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Nhóm Phát Triển Nghiệp Vụ

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Giám Đốc Phụ Trách Nghiệp …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên viên quay-dựng phim

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

UI/UX Designer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Backend Developer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Senior Android Developer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Senior iOS Developer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Project Manager

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Data Engineer/ Data Science/ Cloud Engineer

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Bắc …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Bộ Phận Quản Lý An …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Giám Đốc Dự Án Logistic

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Tây …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Sơn …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bắc …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Phòng Nội Vụ Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phụ Trách Kỹ Thuật Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Kỹ Thuật Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Marketing

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phát …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Phát Triển Đối …

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Phát Triển Khách …

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Telesale Khách Hàng …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Tư Vấn

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Lập Trình DOTNET

( 4 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Nghiệp Vụ Vận Tải

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Nhân Viên Điều Hành Điểm Tiếp …

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Gọi 1055