TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG QUÝ III/2024

Trưởng phòng Nội vụ Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Phó Giám đốc Mai Linh Cà …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Đà Nẵng

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Huế

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Trưởng phòng Marketing

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Nhân viên tư vấn HTKD

( 1 người )Hết hạn : 29/02/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Đà …

( 1 người )Hết hạn : 15/03/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Phú …

( 1 người )Hết hạn : 31/01/2024

Kế toán trưởng Mai Linh Đà …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2023

Kế toán trưởng Mai Linh Phan …

( 1 người )Hết hạn : 30/11/2023

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Tổng đài taxi toàn quốc 1055