Bản tin

22

Tháng 6, 2018

Mai Linh khai trương chi nhánh thứ 4 tại khu vực Tây Bắc

Ngày 22/6 tại TP Sơn La (tỉnh Sơn La), Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã chính thức khai trương chi nhánh của Tập đoàn Mai Linh tại Sơn La (Mai Linh Sơn La).

21

Tháng 6, 2018

Mai Linh khai trương chi nhánh ở “Thủ đô kháng chiến”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã chính thức khai trương chi nhánh của Tập đoàn Mai Linh tại Tuyên Quang (Mai Linh Tuyên Quang) vào hôm nay 21/6.

20

Tháng 6, 2018

Màu xanh Mai Linh "đã đến" Lai Châu

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh đã chính thức khai trương chi nhánh của Tập đoàn Mai Linh tại Lai Châu (Mai Linh Lai Châu) vào ngày 20/6 tại TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu).