TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG QUÝ III/2024

NHÂN VIÊN LÁI XE TẠI TP.HỒ …

( 1000 người )Hết hạn : 30/04/2024

Chuyên viên Thiết kế

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Đắk Nông

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Gia Lai

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Bình Định

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Bắc Kạn

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Lạng Sơn

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Giám đốc Mai Linh Phú Thọ

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Nhân viên Kỹ thuật Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Trưởng phòng Vận hành Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 31/03/2024

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Tổng đài taxi toàn quốc 1055