Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phẩn Mai Linh miền Bắc: Đồng thuận tiến tới “Một Mai Linh”

Thứ tư, 19 Tháng 4, 2017 | Cập nhật bởi : Ngoc Anh | Danh mục : Tin tức nội bộ

Để tái cấu trúc doanh nghiệp, thời gian qua Tập đoàn Mai Linh đã từng bước thực hiện chiến lược “một Mai Linh”, trong đó có bước sáp nhập 3 Công ty gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (miền Nam), Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung thành một công ty để niêm yết trên thị trường Chứng khoán Quốc tế. Chủ trương này đã được 100% cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc nhất trí tại Đại hội đồng Cổ đông được tổ chức ngày 16/4 vừa qua.

 

Chủ tịch HĐQT Hồ Huy phát biểu khai mạc (Ảnh Hồ Hoàng)

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông CÔng ty Mai Linh miền Bắc ngày 16/4 (Ảnh Hồ Hoàng)

Với sự tham dự của 241 cổ đông sở hữu và được ủy quyền, đại diện cho 32.841.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,34% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc (Mai Linh miền Bắc) đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Theo đó, năm 2016, mặc dù đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Mai Linh miền Bắc vẫn tăng trưởng khá. Tính hết ngày 31/12/2016, doanh thu thuần hợp nhất của Mai Linh miền Bắc đạt hơn 1.075 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 29,7 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất về chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của Mai Linh miền Bắc. Theo đó, năm 2017, Mai Linh miền Bắc phấn đấu đạt doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.190 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 35, 7 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, 100% cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua việc kiện toàn bộ máy nhân sự của mai Linh miền Bắc. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miền nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hồ Chương và bà Đoàn Bích Hạnh (do có đơn từ nhiệm); miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát và 1 thành viên Ban Kiểm soát do có đơn từ nhiệm. Để kiện toàn bộ máy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Cổ đông trình bày ý kiến tại đại hội (Ảnh Hồ Hoàng)

Một trong những nội dung quan trọng, nhận được sư quan tâm của các cổ đông là chủ trương thực hiện “một Mai Linh” của Hội đồng Quản trị, trong đó bước đi quan trọng là sáp nhập 3 Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (miền Nam), Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung thành một công ty.

Lý giải tại sao phải sáp nhập, quyền lợi của cổ đông sẽ như thế nào sau khi sáp nhập, ông Đỗ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, cho rằng, việc sáp nhập sẽ mang lại nhiều lợi ích về hoạt động kinh doanh, cắt giảm các chi phí (chi phí bán hàng, chi phí quản lý), cơ cấu nhân sự gọn nhẹ hơn, thu nhập của cán bộ nhân viên sẽ cao hơn,… Việc sáp nhập sẽ tạo sức mạnh cộng với việc triển khai áp dụng công nghệ vào quản lý điều hành năm 2017 sẽ giúp Mai Linh cạnh tranh tốt hơn, nhất là trong trường hợp Uber, Grab hoạt động tràn lan như hiện nay.

Nhất trí với chủ trương sáp nhập các thành viên để tạo sức mạnh cho “một Mai Linh”, các cổ đông Mai Linh miền Bắc cũng kiến nghị đại hội đồng cần tinh giảm biên chế bộ máy lãnh đạo. Theo cổ đông Lê Thanh Tuấn, hiện số cán bộ nhân viên của mai Linh quá nhiều, cần nên tinh giản để giảm chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên Công ty. Ngoài ra, để giảm chi thì Công ty cũng nên hạn chế tổ chức các hoạt động từ thiện, lễ hội.

Trước kiến nghị này, đại diện Đoàn Chủ tịch, ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, cho biết, hiện Công ty đang tích cực tinh giảm biên chế, đánh giá lại nhân sự, tiến tới một công ty mẹ quản lý. Mục tiêu là năm 2018 chỉ là một Mai Linh, một HĐQT, một Ban Kiểm soát, một ban điều hành.

 

Gửi bình luận