Tuyên bố về Quyền riêng tư của Mai Linh Corporation

Thứ ba, 13 Tháng 11, 2018 | Cập nhật bởi : Ngoc Anh | Danh mục : Tin tức nội bộ

Tuyên bố về Quyền riêng tư của Mai Linh Corporation

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của Mai Linh Corporation được điều hành và duy trì bởi Phòng Marketing online là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể về Mai Linh Corporation. Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi để giúp dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Người dùng Website và Facebook nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào 13/11/2018.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng khi nào?

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được áp dụng để xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua Website https://mailinh.vn/ và Facebook https://www.facebook.com/MaiLinhCorp/ .

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích khác nhau. Bạn sẽ thấy nội dung tổng quan về các loại dữ liệu cá nhân và các mục đích sử dụng dưới đây.

  • Để cung cấp cho bộ phận kinh doanh thông tin và liên hệ tư vấn và các dịch vụ của Tập đoàn Mai Linh theo yêu cầu của các bạn (người cung cấp thông tin).

Mục đích này yêu cầu những gì?

Khi bạn lựa chọn đăng ký với chúng tôi, bạn cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu, để chúng tôi có thể hiểu chính xác nhu cầu của bạn về dịch vụ. Sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu của các bạn qua email và điện thoại.

  • Cho mục đích phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ
Ai có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn?

Chúng tôi xử lý các dữ liệu của bạn một cách thận trọng và bảo mật cũng như không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba nào khác ngoài các bên được nêu rõ trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Tôi có thể gửi các câu hỏi và yêu cầu truy cập, loại bỏ, v.v. đến ai
Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập đến các dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý bất kỳ lúc nào, và thực hiện các điều chỉnh hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân này bằng cách gửi yêu cầu đến:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH - PHÒNG MARKETING ONLINE

Địa chỉ : 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3829 8888

Email: marketingonline@mailinh.vn

Gửi bình luận