Mai Linh Thanh Hóa: Nhận bằng khen của Bộ Tài chính

Thứ sáu, 14 Tháng 9, 2018 | Cập nhật bởi : Le Tu Quoc Nhat | Danh mục : Tin tức

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận bằng khen từ Bộ Tài Chính vào sáng ngày 13/9/2018, với thành tích thực hiện tốt chính sách thuế, nộp ngân sách Nhà nước cao.

Trong năm 2017, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Thanh Hóa đã vượt qua thử thách trong cạnh tranh kinh doanh giữ vững danh hiệu đơn vị cung cấp dịch vụ taxi tin cậy nhất cho khách hàng. Chi nhánh đã nộp Ngân sách Nhà nước 10,8 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2016, bảo đảm việc làm ổn định cho 950 lao động tại địa phương. Hoạt động nộp thuế của doanh nghiệp đã góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa cũng như ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Thanh Hóa nhận bằng khen từ Bộ Tài chính

Ông Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục có những giải pháp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, cơ cấu lại sản phẩm, cải tiến và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, gắn với bảo vệ môi trường cũng như thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cần quan tâm tạo thêm việc làm, tích cực ủng hộ các hoạt động chung của tỉnh, tăng cường công tác từ thiện cũng như hoạt động vì cộng đồng.

Trong nhiều năm qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Thanh Hóa đã vượt qua thử thách trong cạnh tranh kinh doanh giữ vững danh hiệu đơn vị cung cấp dịch vụ taxi tin cậy nhất cho khách hàng.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính là thước đo chuẩn xác cho những đóng góp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Thanh Hóa trong việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gửi bình luận