Nhân viên Kế toán kho

Thứ sáu, 25 Tháng 5, 2018 | Danh mục : Cơ hội nghề nghiệp

 • Giới tính: Nữ từ 20 đến 45 tuổi;
 • Trình độ: tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên;
 • Hiểu biệt về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán;
 • Trung thực, chuyên cần, có trách nhiệm với công việc;
 • Sử dụng  máy vi tính thành thạo (phần mềm kế toán, phần mềm excel)
 • Có sự hiểu biết về các lọai vật tư trong kho…

Tóm tắt công việc :

 • Lập chứng từ nhập xuất kho, chi phí mua hàng, hóa đơn đầu vào vật tư;
 • Theo dõi giá nhập, giá vốn – giá bán vật tư;
 • Lập phiếu nhập xuất và chuyển cho các bộ phận liên quan;
 • Lập báo cáo tồn kho hằng  ngày báo cho Ban Vật tư, Phòng kỹ thuật;
 • Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, việc sắp xếp hàng hóa vật tư trong kho - đối chiếu số liệu nhập xuất kho giữa thủ kho và kế toán;
 • Tham gia kiểm đếm số lượng vật tư nhập kho cùng với thủ kho và KSC;
 • Tham gia  công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế;
 • Tổng hợp chi phí vật tư phục vụ cho công tác BDSC.

Chi tiết

 • Mức lương 0 VND
 • Kinh nghiệm 1 năm
 • Giới tính Nam
 • Bằng cấp Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên
 • Nơi làm việc TP.Hồ Chí Minh
 • Hết hạn 31/08/2018

Đăng ký nhận tin

Gọi 1055