Kế toán trưởng Mai Linh Hà Giang

Thứ tư, 08 Tháng 5, 2019 | Danh mục : Cơ hội nghề nghiệp

Tiêu chuẩn chức danh

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán và Kế toán kiểm toán trở lên;

- Nghiệp vụ: Tài chính kế toán, kế toán trưởng;

- Ngoại ngữ: Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dùng có liên quan;

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;

- Kỹ năng giám sát hiệu quả hoạt động của bản thân, tổ chức và có những cải tiến phù hợp;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và có tầm nhìn chiến lược;

- Kỹ năng tổ chức và điều hành công việc;

- Khả năng nhận xét: tìm ra được những ưu-nhược điểm của từng giải pháp thay thế, cách tiếp cận vấn đề;

- Có khả năng phát triển, thực thi các quy trình làm việc, các chính sách, biện pháp nhằm chuẩn hóa các vấn đề trong nghiệp vụ tổng hợp, báo cáo;

- Biết quản lý thời gian của bản thân và người khác;

- Kỹ năng tư vấn, giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác. Biết cách thiết lập và duy trì những mối quan hệ;

- Có khả năng suy diễn và tổng hợp những lập luận để đưa ra câu trả lời chính xác;

- Có khả năng đọc, nghe và hiểu thông tin; chuyển hóa thành thông tin có ích dưới dạng văn bản.

Tóm tắt công việc:

- Tham mưu cho Giám Đốc, trong công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty;

- Nắm vững tình hình, đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát đầy đủ và hiệu quả các chi phí trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thực hành kế toán quản trị và kiểm soát quá trình đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả hoạt động kế toán;

- Báo cáo tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng Quy định của Bộ Tài chính và Quy chế của Công ty ( báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo);

- Tổ chức điều hành và giám sát hoạt động Kế toán;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng từ hạch toán công nợ, doanh thu, chi phí; 

- Ký duyệt các đề xuất thanh toán, tạm ứng, các đề xuất chi tiền ra khỏi quỹ, lệnh thanh toán chuyển khoản;

- Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, tuần, tháng và thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay, nợ phải trả nhà cung cấp;

- Tổ chức việc đối chiếu công nợ phải thu, phải trả giữa các đơn vị thành viên và các khách hàng bên ngoài định kỳ tháng, quý, năm;

- Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán và các báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước;

- Tổ chức kê khai và báo cáo thuế, quyết toán thuế đúng thời gian quy định;

- Làm việc với Cơ quan thuế, UBCKNN, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư về việc cung cấp và giải trình số liệu tài chính kế toán;

- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài chính kế toán và phổ biến, hướng dẫn kịp thời cho bộ máy kế toán trong Công ty.

Chi tiết

  • Mức lương 0 VND
  • Kinh nghiệm 3 năm
  • Giới tính Nam
  • Bằng cấp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán
  • Nơi làm việc Hà Giang
  • Hết hạn 30/06/2019

Đăng ký nhận tin

Gọi 1055