DEVELOPER DOTNET (web/Application)

Thứ bảy, 07 Tháng 3, 2020 | Danh mục : Cơ hội nghề nghiệp

•      Có kinh nghiệm lập trình web: dotnet: asp mvc, net core, Nodejs, (ưu tiên thêm php, java).

•      Sử dụng rành về jQuery, bootrap.

•      Kinh nhiệm về Oracle,MariaDB/MySQ:/MogoDB/Redis/SPHINX.

•       Có kinh nghiệm phát triển restfull, soap, kinh nghiêm: data model, data-warehouse.

•      Lập trình API với tổng đài số và alnalog.

Chi tiết

  • Mức lương 0 VND
  • Kinh nghiệm 3 năm
  • Giới tính Nam
  • Bằng cấp DEVELOPER DOTNET
  • Nơi làm việc TP.Hồ Chí Minh
  • Hết hạn 30/04/2020

Đăng ký nhận tin

Gọi 1055