Chuyên Viên C&B (Tiền Lương Và Chế Độ Chính Sách)

Thứ sáu, 18 Tháng 12, 2020 | Danh mục : Cơ hội nghề nghiệp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION

1.  Thực hiện và kiểm soát việc xác lập các chế độ (lương, phụ cấp,…) và theo dõi việc điều chỉnh nâng lương, nâng bậc đ/v CBNV các bộ phận;

Executing and controlling mode settings (salary, allowance,….) and monitoring the adjustment of increasing salary, staff level in department;

2.  Phối hợp xây dựng quy chế lương tại công ty CP TĐ Mai Linh và các đơn vị;

Coordinating to form salary regulations at Mai Linh Corporation and units;

3.  Kiểm soát quá trình thực hiện và triển khai áp dụng các qui trình, qui định,… liên quan đến tiền lương & chế độ chính sách;

Controlling the implementation process and apply the procedures, regulations,… related to pay & policies;

4.  Cập nhật, điều chỉnh, thiết lập hệ thống thang bảng lương BHXH đăng ký với cơ quan lao động và các văn bản, quy định, thông tin liên quan đến công tác tiền lương, các quy định của Nhà nước đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống & đúng pháp luật;

Update, adjust, set up the system of social insurance payrolls registered with the labor agency and documents, regulations, information related to the salary, the State’s regulations to ensure the unity in the whole system & compliance with the law;

5.  Kiểm soát việc chấm công hàng tháng đối với Công ty CPTĐ Mai Linh và các Trung tâm, Chi nhánh, dự án do Công ty CPTĐ Mai Linh chi trả lương;

Controlling the monthly timekeeping for Mai Linh Corporation and Centers, Branches, projects paid by Mai Linh Corporation;

6.  Thực hiện Lập bảng kê thanh toán lương hàng tháng (cho bộ phận, đơn vị thuộc Cty CP TĐ Mai Linh chi trả);

Making a monthly salary payment list (for departments, units paid by Mai Linh Corporation);

7.  Lập danh sách chế độ phúc lợi/khen thưởng cho CBNV tại công ty CP TĐ Mai Linh;

Making list of benefits/bonuses for employees at Mai Linh Corporation;

8.  Thực hiện đăng ký MSTCN, giảm trừ gia cảnh NPT và báo cáo quyết toán thuế;

Carrying out personal tax code registration, deduction of dependents' family circumstances and tax balance sheet report;

9.  Xây dựng các biểu mẫu thống nhất về hồ sơ, thủ tục và các tiêu chuẩn cho công tác TL & CĐCS áp dụng trong toàn hệ thống;

Developing unified forms of records, procedures and standards for C&B to be applied throughout the system;

10. Thực hiện các báo cáo hồ sơ, thủ tục theo luật định với các cơ quan lao động;

To report on document, procedure according to the law with the labor agency;

11. Thống kê tổng hợp & báo cáo số liệu thống kê về lương, BHXH, …

General statistics & statistical reports on salary, social insurance,…

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng bộ phận TL&CĐCS về các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định.

Reporting periodically and irregularly at the request of the Head of TL & Community College on activities in assigned fields as prescribed.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN – JOB REQUIREMENTS

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh trở lên;

Having Bachelor’s degree in Human Resource Management, law, Business Administration or higher;

2) Nghiệp vụ: Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, Luật lao động, quan hệ trong lao động;

Skilled at: recruitment, training, coaching, labor law, labor relation;

3) Tiếng Anh đọc hiểu là một lợi thế;

Comprehensive English is a plus;

4) Thành thạo tin học văn phòng & các phần mềm chuyên dùng có liên quan;

Proficient in office information & related software;

5) Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương;

At least 1 year of  experience in equivalent position;

6) Kỹ năng giao tiếp tốt;

Communication skill is well;

7) Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác và hiệu quả;

Clear, concise and effective presentation skills;

8) Kỹ năng tư vấn, giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác. Biết cách thiết lập và duy trì những mối quan hệ giữa người và người;

Have counseling skills, answer questions and know how to help people. Know how to establish and maintain the relationship between people and people;

9) Trung thực, đáng tin cậy, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết;

Honest, trustly, be responsible, enthusiastic;

10)Điềm tĩnh, chín chắn trong lời nói và hành vi;

Calmly, mature in word and behavior;

11)Chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập khi công việc yêu cầu;

Active and able to work independently when required;

12)Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao.

Able to adapt and flexible to high pressure job.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN – APPLY

Bạn vui lòng gửi CV qua/ Please send your CV to:

 • HOTLINE: 028 3829 8888 – ext 8036

 • ZALO/CONTACT: 0911 880 357 (Mr. Tùng)

 • WEBSITE: tuyendung.mailinh.vn

 • FANPAGE: facebook.com/MaiLinhCorp.TuyenDung

 • LINK ỨNG TUYỂN: bit.ly/APPLYMLC

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG - BENEFITS

Từ năm 2019, toàn bộ CBNV Mai Linh Corporation cùng nỗ lực hiện thực hoá Tầm nhìn – Sứ mạng – Giá trị cốt lõi bằng 5 mục tiêu:

Since 2019, all Mai Linh Corporation employees have been working together to realize Vision – Mission – Core Values with 5 objectives:

 •  Mỗi CBNV là 1 chủ đầu tư;

Each employee is 1 investor;

 • Mỗi CBNV sở hữu 1 căn nhà;

Each employee owns 1 house;

 • Mỗi CBNV sở hữu 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

Each employee owns 1 life insurance contract;

 •  Mỗi CBNV sở hữu 1 gói chăm sóc y tế;

Each employee owns 1 medical care parkage;

 • Mỗi CBNV sở hữu 1 sổ tiết kiệm.

Each employee owns 1 saving book.

Đây cũng là mục tiêu An cư lạc nghiệp, thịnh vượng và hạnh phúc cho toàn thể CBNV mà Mai Linh Corporation đang hướng tới.

This is the goal of settlement, prosperity and happiness for all employees that Mai Linh Corporation is aiming at.

Chi tiết

 • Mức lương 0 VND
 • Kinh nghiệm 3 năm
 • Giới tính Nam
 • Bằng cấp CĐ_ĐH
 • Nơi làm việc TP.Hồ Chí Minh
 • Hết hạn 31/01/2021

Đăng ký nhận tin

Tổng đài taxi toàn quốc 1055