BA (Business Analytics for IT)

Thứ bảy, 07 Tháng 3, 2020 | Danh mục : Cơ hội nghề nghiệp

•      Có kinh nghiệm trong phân tích các dự án phần mềm, tiếp nhận yêu cầu và phân tích yêu cầu, chuyển ngôn ngữ nghiệp vụ về ngôn ngữ kỹ thuật.

•      Thiết kế giao dịch người dùng UI/UX.

•      Thiết kế usercase, sequense diagram, data model, datawarehouse.

•      Xây dựng testcase.

Chi tiết

  • Mức lương 0 VND
  • Kinh nghiệm 3 năm
  • Giới tính Nam
  • Bằng cấp BA
  • Nơi làm việc TP.Hồ Chí Minh
  • Hết hạn 30/04/2020

Đăng ký nhận tin

Gọi 1055