TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG THÁNG 11 & 12/2020

Nhân viên Kỹ thuật Bãi

( 3 người )Hết hạn : 30/06/2019

Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Trưởng phòng Nội vụ khu vực …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Giám đốc Tài chính khu vực …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Trưởng phòng Tài chính Kế toán …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Trưởng Ban Công nghệ Thông tin …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Cần vụ - Chủ …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên lập trình Developer (Dotnet)

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên lập trình Developer (Java)

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Expertise of IT Infrastructure

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên IT Business Analyst

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Quản lý chất lượng …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Y tế (Dược sỹ)

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Văn thư Lưu trữ

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Kinh doanh tập đoàn …

( 14 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Tổng hợp thống kê …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Nhân viên tổng hợp P. DV …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Nhân viên Tổng hơp theo dõi …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Kinh doanh điểm tiếp …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Trung tâm dịch vụ …

( 3 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Truyền thông tập đoàn …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên thiết kế tập đoàn …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Cố vấn dịch vụ (KCS) - …

( 3 người )Hết hạn : 30/04/2019

Thợ máy gầm điện - Mê …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Thợ Điện tử/Viễn thông - Mê …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Thợ Sơn Công ty Mê Kông …

( 3 người )Hết hạn : 30/04/2019

Nhân viên kinh doanh dịch vụ …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Phó Giám đốc Mai Linh Bạc …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Phó Giám đốc Mai Linh Vĩnh …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Phó Giám đốc Mai Linh Bến …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Giám đốc chi nhánh Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Phụ trách Kế toán - Mai …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Kế toán trưởng Mai Linh Phú …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Trưởng phòng Nội vụ (HCNS) Mai …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Chuyên viên Nhân sự (Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2019

Cán bộ dự nguồn giám đốc …

( 15 người )Hết hạn : 30/12/2019

Phó Giám đốc chi nhánh các …

( 14 người )Hết hạn : 30/12/2019

Nhân viên kinh doanh dịch vụ …

( 1 người )Hết hạn : 30/03/2019

Chuyên viên IT Business Analyst

( 1 người )Hết hạn : 30/03/2019

Trưởng Ban Công nghệ thông tin

( 1 người )Hết hạn : 30/03/2019

Chuyên viên Tuyển dụng tập đoàn …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Đối tác xe ôm công nghệ …

( 2000 người )Hết hạn : 31/12/2019

Nhân viên Lái xe taxi/ Đối …

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2019

Nhân viên Thanh tra - Giám …

( 5 người )Hết hạn : 28/02/2019

Nhân viên Điều hành điểm tiếp …

( 30 người )Hết hạn : 28/02/2019

Cán bộ Đội trưởng/ điều hành …

( 5 người )Hết hạn : 28/02/2019

Nhân viên Tổng đài taxi

( 5 người )Hết hạn : 28/02/2019

Phó Giám đốc Vận hành các …

( 14 người )Hết hạn : 28/02/2019

Cán bộ dự nguồn giám đốc …

( 15 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Nhân sự - Mai …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Trưởng phòng Nội vụ (HCNS) Mai …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Trưởng phòng/ Phụ trách Nội vụ …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Kế toán trưởng Mai Linh Phú …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Phụ trách Kế toán - Mai …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Giám đốc Mai Linh Hoà Bình

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Phó Giám đốc Mai Linh Bến …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Giám đốc Mai Linh Bến Tre

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Thợ máy gầm điện - Mê …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Thợ Sơn - Mê Kông Xanh

( 3 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Kinh doanh

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Mua sắm - Phòng …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Bảo hiểm Nhân thọ

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2019

Thợ Điện tử/Viễn thông - Mê …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Cố vấn Dịch vụ (KCS) - …

( 3 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Truyền thông

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Tổng hợp thống kê …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Y tế (Dược Sỹ)

( 2 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Quản lý Chất lượng

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Lập trình Developer Dotnet

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Lập trình Developer Java

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Expertise of IT Infrastructure

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Chuyên viên Cần vụ - Chủ …

( 1 người )Hết hạn : 28/02/2019

Nhân viên Lái xe taxi / …

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2019

Chuyên viên Expertise of IT Infrastructure

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên lập trình Developer Java

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên lập trình Developer Dotnet

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Phó Giám đốc Pháp chế

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên IT Business Analyst

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Quản lý chất lượng

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Kế toán trưởng

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2018

Phó Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

​​​​​​Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

​​​​​​Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

​​​​​​Giám đốc điều hành

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên kinh doanh

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2018

Đối tác Mai Linh Bike

( 10000 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Lái xe taxi / …

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Thanh tra giám sát

( 05 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Điều hành điểm kinh …

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2018

Cán bộ Đội phó/ Kỹ thuật …

( 07 người )Hết hạn : 31/12/2018

Cán bộ Đội trưởng/ điều hành …

( 05 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên tổng đài

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2018

Nhân viên Kiểm định

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Nhân viên Kế toán kho

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Cán bộ dự nguồn giám đốc

( 15 người )Hết hạn : 31/08/2018

Phó Giám đốc Vận hành

( 01 người )Hết hạn : 31/08/2018

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Gọi 1055