THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Quản lý chất lượng

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Kinh doanh – Ban …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên pháp chế

( 01 người )Hết hạn : 01/06/2017

Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 01/06/2017

Nhân viên Lái xe taxi

( 3000 người )Hết hạn : 01/06/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ