TẬP ĐOÀN MAI LINH TUYỂN DỤNG QUÝ I/2024

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Sơn …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bắc …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Phòng Nội Vụ Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phụ Trách Kỹ Thuật Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Kỹ Thuật Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Marketing

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phát …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Phát Triển Đối …

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Phát Triển Khách …

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Telesale Khách Hàng …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Tư Vấn

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Lập Trình DOTNET

( 4 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Nghiệp Vụ Vận Tải

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Nhân Viên Điều Hành Điểm Tiếp …

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Lập Trình Java

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Lập Trình DOTNET

( 4 người )Hết hạn : 31/12/2020

Nhân Viên IT Help Desk

( 4 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Bộ Phận Quản Lý An …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Giám Đốc Dự Án Logistic

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Tây …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Sơn …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bắc …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Phòng Nội Vụ Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Phụ Trách Kỹ Thuật Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Kỹ Thuật Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Marketing

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Nghiên Cứu và Phát …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Phát Triển Đối …

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Phát Triển Khách …

( 10 người )Hết hạn : 31/12/2020

Cộng Tác Viên Telesale Khách Hàng …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Tư Vấn

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Kinh Doanh Phát Triển …

( 2 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Lập Trình DOTNET

( 4 người )Hết hạn : 31/12/2020

Chuyên Viên Nghiệp Vụ Vận Tải

( 1 người )Hết hạn : 31/12/2020

Nhân Viên Điều Hành Điểm Tiếp …

( 30 người )Hết hạn : 31/12/2020

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG …

( 1 người )Hết hạn : 20/11/2020

Nhân viên Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2020

Phó phòng Kinh doanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 31/10/2020

Chuyên viên, nhân viên tư vấn

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Nhân viên IT Help Desk Smartcar

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Nhân viên kinh doanh

( 2 người )Hết hạn : 30/09/2020

Trưởng phòng kỹ thuật

( 2 người )Hết hạn : 30/09/2020

Trưởng phòng nội vụ Đồng Tháp …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Trưởng phòng nội vụ Vĩnh Long …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Trưởng phòng nội vụ Vĩnh Phúc …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Trưởng phòng nội vụ DRIVOR (Nhân …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán tổng hợp chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán tổng hợp chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán trưởng Yên Bái

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán Trưởng - Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán trưởng Bình Định

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán trưởng DRIVOR

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Giám đốc Mekong Xanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Giám đốc Mekong Xanh chi nhánh …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Giám đốc Mekong Xanh Nha Trang

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Phó Giám đốc chi nhánh Đắk …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Phó Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Phó Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Phó Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Trưởng phòng Kiểm toán-Tài chính

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên pháp chế

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên lập trình DOTNET

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Nhân viên IT Help Desk kiêm …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Nhân viên tổng đài (biết tiếng …

( 4 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên kinh doanh phát triển …

( 2 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên Thống kê tổng hợp …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên tài chính

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán công nợ

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Kế toán tổng hợp Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên C&B (tiền lương và …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Chuyên viên đào tạo

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

TRƯỞNG BỘ PHẬN TIẾP THỊ SẢN …

( 1 người )Hết hạn : 30/09/2020

Giám đốc Chi nhánh Mê Kông …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2020

Giám đốc Chi nhánh Mê Kông …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2020

Giám đốc Chi nhánh Mê Kông …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2020

Java Developer (HCMC)

( 2 người )Hết hạn : 31/08/2020

Giám đốc Chi nhánh Mekong Xanh …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2020

Giám đốc Chi nhánh Mekong Xanh …

( 1 người )Hết hạn : 31/08/2020

Sale Manager (Mai Linh Media Com)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Sale Coor/Sale Admin (Mai Linh Media …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Trưởng phòng Nội vụ (DRIVOR)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Kế toán trưởng (DRIVOR)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Trưởng phòng Kiểm toán Tài chính …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên mua hàng (HHi)

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Đối ngoại và HTQT …

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Kinh doanh (Bình Dương)

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Trưởng phòng Kỹ thuật (Bình Thuận)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Trưởng Phòng Nội vụ (Đồng Tháp)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Trưởng Phòng Nội vụ (Vĩnh Phúc)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Phó Phòng Kinh doanh (Tây Ninh)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Kế toán viên (An Giang)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Kế toán viên (Bắc Ninh)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Kế toán Tổng hợp (Vĩnh Phúc)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Kế toán trưởng (Bình Định)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Phó Giám đốc chi nhánh (Đăk …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Phó Giám đốc chi nhánh (Phú …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Phó Giám đốc chi nhánh (Lâm …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Phó Giám đốc chi nhánh (Phan …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Giám đốc chi nhánh

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

DMO (Hà Nội)

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Thực tập sinh: Customer Management Inernship

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Thực tập sinh: Marketing Management Inernship

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Thực tập sinh: Project Management Inernship

( 3 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Pháp chế

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Lập trình IT DotNet & Java

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Nhân viên IT Help Desk kiêm …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Nhân viên tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Nhân viên Tổng đài (biết tiếng …

( 4 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên/ Nhân viên Tư vấn

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Nhân viên/Chuyên viên Kinh doanh

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Marketing (Tiếp thị sản …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên cao cấp

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Thống kê Tổng hợp …

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Tài chính

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Nhân viên kế toán công nợ

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Đào tạo

( 1 người )Hết hạn : 31/07/2020

Chuyên viên Tiền lương và chế …

( 2 người )Hết hạn : 31/07/2020

Phó Giám đốc Chi nhánh (Sơn …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

Lễ tân

( 2 người )Hết hạn : 30/04/2020

Kế toán viên (TT Dạy nghề)

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

Chuyên viên Tiền lương & Chế …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

Chuyên viên Pháp chế

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

Chuyên viên Thiết kế

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

Chuyên viên Tài chính (Ban Tài …

( 3 người )Hết hạn : 30/04/2020

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

BA (Business Analytics for IT)

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

DEVELOPER DOTNET (web/Application)

( 3 người )Hết hạn : 30/04/2020

DEVELOPER ( Java / NodesIJ / …

( 2 người )Hết hạn : 30/04/2020

Thư ký Chủ tịch, giao tiếp …

( 1 người )Hết hạn : 30/04/2020

Chuyên viên IT Business Analyst

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Nhân viên Kỹ thuật bảo trì …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Chuyên viên Tiền lương và CĐCS

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Chuyên viên Y tế

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Chuyên viên Kinh doanh điểm tiếp …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Chuyên viên Dịch vụ Tài chính

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Chuyên viên Truyền thông

( 2 người )Hết hạn : 30/06/2019

Kế toán trưởng Mai Linh Bình …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Phụ trách kỹ thuật Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Phụ trách kỹ thuật Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 30/06/2019

Đăng ký nhận tin

Liên hệ

Tổng đài taxi toàn quốc 1055