​​​​​​Giám đốc điều hành

Thứ ba, 14 Tháng 8, 2018 | Danh mục : Cơ hội nghề nghiệp

​​​​​​Giám đốc điều hành Mê Kông Xanh các tỉnh : Đồng Nai, Thanh Hóa, Nha Trang

Tiêu chuẩn chức danh :

 • Giới tính: Nam. Độ tuổi từ 30 – 45 tuổi.
 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương trở lên.
 • Kiến thức chuyên môn: Chuyên ngành kỹ thuật ô tô (ĐH Bách khoa, Sư phạm Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh).
 • Có khả năng quản lý, điều hành, hoạch định và tổ chức công việc theo nhóm.
 • Có khả năng làm việc độc lập với áp lực cao, thuyết trình, thuyết phục trước mọi người.
 • Có bằng lái xe từ B2 trở lên.
 • Có khả năng đọc – dịch sách kỹ thuật thường thức về ô tô, thông thạo vi tính văn phòng.
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm công tác trong ngành ô tô tại các doanh nghiệp có qui mô lớn/vừa và kinh doanh có hiệu quả, nắm vững các đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình, biện pháp kỹ thuật trong BDSC ô tô phần máy gầm điện, kỹ năng tân trang sửa chữa, sản xuất lắp ráp mới.
 • Tố chất: Sức khỏe tốt, điềm tĩnh, chín chắn trong giải quyết công việc.        

Tóm tắt công việc:

 • Quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng chính sách, chiến lược của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch, điều hành hoạt động của đơn vị cụ thể cho từng thời kỳ, từng giai đoạn.
 • Quản lý, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý nhất, khai thác các trang thiết bị, phương tiện sản xuất một cách hiệu quả nhất.
 • Quản lý, khai thác các trang thiết bị, phương tiện sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.
 • Kiểm soát việc bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện sản xuất tại đơn vị.
 • Đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và an toàn trong lao động.
 • Kiểm tra, thực thi việc chấp hành nội qui, qui chế của toàn thể CB.CNV trong đơn vị.
 • Chủ động lập kế hoạch, đề xuất, thực hiện các phương án huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho CB.CNV trong đơn vị.
 • Quản lý trực tiếp các phòng nghiệp vụ.
 • Trực tiếp bổ nhiệm, điều động hoặc đình chỉ công tác các CB.CNV thuộc quyền, duyệt chi tài chính trong phạm vi đơn vị theo thẩm quyền phân cấp của Công ty.
 • Đề xuất Tổng Giám Đốc về việc tổ chức bộ máy quản lý & cải tiến hoạt động của bộ máy quản lý phù hợp với sự phát triển của đơn vị trong các giai đoạn cụ thể.
 • Kiến nghị lên Tổng Giám đốc các hình thức xử lý vi phạm, khen thưởng việc bảo quản – sử dụng phương tiện của nhân viên lái xe taxi thông qua kết quả giám định kỹ thuật phương tiện.
 • Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên thuộc quyền.
 • Đề xuất các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trực tiếp trước Ban Tổng Giám Đốc về mọi hoạt động  của đơn vị.

Chi tiết

 • Mức lương 0 VND
 • Kinh nghiệm 5 năm
 • Giới tính Nam
 • Bằng cấp Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương trở lên
 • Nơi làm việc Nha Trang
 • Hết hạn 31/12/2018

Đăng ký nhận tin

Gọi 1055