TẬP ĐOÀN MAI LINH VINH DANH "DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM" NĂM 2022

Thứ hai, 05 Tháng 12, 2022 | Cập nhật bởi : Ban Truyền Thông Mai Linh | Danh mục : Tin tức

Ngày 3/12, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Diễn đàn quốc gia “Văn hóa doanh nghiệp” năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa – nền tảng phát triển kinh tế bền vững”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện.

Sau các vòng thẩm định, đánh giá và thông qua Hội đồng quốc gia theo Quy chế ngày 22 tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã vinh dự được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Các doanh nghiệp nhận chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh” năm 2022.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Diễn đàn. Sự kiện vinh dự với sự có mặt của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022 là hình thức tôn vinh và công nhận của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Ông Hồ Quốc Phi - Chánh văn phòng Tập đoàn Mai Linh Vùng 1 thay mặt Tập đoàn nhận Chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Thông qua Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hi vọng chương trình sẽ là hoạt động thiết thực nêu cao vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đối với sự phục hồi và phát triển kinh tế; mong muốn đưa Việt Nam tiệm cận văn hóa kinh doanh thế giới trong tương lai.

Gửi bình luận

Tổng đài taxi toàn quốc 1055