Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý đối với giám đốc và kế toán trưởng MLG

Thứ ba, 11 Tháng 7, 2017 | Cập nhật bởi : | Danh mục : Tin tức

Thực hiện Qui chế đào tạo và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của Tập đoàn Mai Linh, ngày 10/07/2017 tại TP. HCM Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh triển khai chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý đối với Giám đốc và Kế toán trưởng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Ảnh: Quốc Nhật

 

Gửi bình luận