THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhân viên Thanh tra - Giám …

( 5 người )Hết hạn : 28/02/2019

Nhân viên Điều hành điểm tiếp …

( 30 người )Hết hạn : 28/02/2019

Cán bộ Đội trưởng/ điều hành …

( 5 người )Hết hạn : 28/02/2019

Nhân viên Tổng đài taxi

( 5 người )Hết hạn : 28/02/2019

Phó Giám đốc Vận hành các …

( 14 người )Hết hạn : 28/02/2019

Cán bộ dự nguồn giám đốc …

( 15 người )Hết hạn : 28/02/2019

Đăng ký nhận tin

Liên hệ