THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Kế toán tổng hợp – Mai …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên HC-NS – Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Phụ trách HC-NS Mai Linh Phú …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên HC-NS – Mai Linh …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Tài chính – Ban …

( 2 người )Hết hạn : 01/09/2017

Chuyên viên Pháp chế

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ