THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhân viên KCS

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Thợ đồng

( 2 người )Hết hạn : 01/09/2017

Thợ sơn

( 2 người )Hết hạn : 01/09/2017

Nhân viên Điều hành điểm

( 30 người )Hết hạn : 01/09/2017

Nhân viên Lái xe taxi

( 2500 người )Hết hạn : 31/12/2017

Kế toán toán trưởng – Mai …

( 1 người )Hết hạn : 01/09/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ