THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Giám đốc chi nhánh Mai Linh …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên điều tra khiếu nại …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên lập trình MLG - …

( 07 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên tổng hợp - Ban …

( 01 người )Hết hạn : 31/12/2017

Nhân viên nhân sự - TT …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Chuyên viên Tài chính – Ban …

( 02 người )Hết hạn : 31/12/2017

Đăng ký nhận tin

Liên hệ