Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016

In trang

Sáng ngày 23/7, Đảng ủy Tập đoàn Mai Linh phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 khai giảng lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016.

Đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Bí thư Đảng ủy, ông Đỗ Văn Thắng – Tổng giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Mai Linh, ông Phạm Xuân Khánh – Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 và hơn 100 cán bộ nhân viên Mai Linh cùng tham dự lớp học.

 

Lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016 nhằm giúp CBNV là những quần chúng ưu tú trong Đảng bộ nắm được những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cốt lõi của đường lối Cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Nâng cao nhận thức chính trị, nhất là nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú trong diện quy hoạch phát triển Đảng. Từ đó giác ngộ, nâng cao nhận thức, xây dựng phương hướng rèn luyện để đoàn viên, quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Lớp học diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 13/7 (23,30/7 và 6,13/7).

 

Một số hình ảnh về lớp học:

 

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Mai Linh

 

Ông Phạm Xuân Khánh – Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1 phát biểu khai giảng lớp học

 

Những cán bộ nhân viên ưu tú của Tập đoàn Mai Linh tham gia lớp học

 

Toàn cảnh lớp học 

Ban Truyền thông