Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh năm tài chính 2015

In trang

Ngày 12/06, tại khách sạn Rex, Quận 1, TP.HCM đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

 
 
Năm 2015, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Mai Linh đã có những chuyển biến rõ rệt.

Trên cả nước, công ty đã đầu tư  thay thế mới được nhiều phương tiện cũ, từng bước ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tiện ích cho khách hàng như thử nghiệm lắp đặt wifi trên taxi, phần mềm app gọi taxi, thanh toán bằng thẻ POS ...

Tập đoàn Mai Linh đã thoái vốn khỏi tất cả các đơn vị kinh doanh ngoài ngành vận tải, tập trung mọi nguồn lực để phát triển ngành kinh doanh chủ chốt là vận tải taxi. Năm qua, toàn hệ thống đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra mặc dù bối cảnh kinh tế chung còn khó khăn.

Về cơ cấu tổ chức, tập đoàn Mai Linh tiếp tục kiện toàn mô hình thống nhất “một Mai Linh”, hoạt động theo chính sách quản lý thống nhất nhưng điều hành linh hoạt dựa trên đặc điểm vùng miền để phát huy thế mạnh của từng địa phương. Tất cả các đơn vị vùng miền, chi nhánh tiếp tục phương châm giảm chi phí xuống mức tối thiểu, tăng hiệu quả hoạt động tối đa; quản lý điều hành theo nguyên tắc “bàn tay sạch”; xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, trong đó trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cá nhân được xác định rõ ràng, lương trả theo hiệu quả công việc để phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ nhân viên.

Bên cạnh đó, công ty tích cực triển khai dự án xe điện tại ba thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Kế hoạch đưa dòng xe điện của Renault và Nissan vào hoạt động taxi để giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường đang được chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam ủng hộ, người tiêu dùng hoan nghênh. Khát vọng của Tập đoàn Mai Linh, tâm huyết của ban lãnh đạo Mai Linh là dần dần chuyển đổi taxi truyền thống thành taxi sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Truyền thông Mai Linh